Thursday, January 30, 2014

Reflection Guide

1.  Paano ko nagustuhan maging <career desire>?  Bakit ko ito nagustuhan?  Ano ba ang navivisualize kong kinatatayuan ko kapag ngaing <career desire> ako?  Balik tanaw hanggang sa pagbubuo ng pangarap.2.  Ano ba ang ginawa ko papunta sa pangarap ko?  Anong naiisip ko habang nagsisikap ako habang makamit ito?  Balik tanaw mula pagkatapos makaisip ng pangarap hanggang sa makamit ang goal.3.  Ano na ba ang mga nagawa ko ng ako ay makapag tapos, etc?  Ano ba ang naiisip kong magagawa ko nung ako ay makapagtapos na?  Pagbabalik tanaw mula makatapos hanggang sa kasalukuyan.4.  Balikan ang mga naisulat.  Kung ano ka ba ngayon, yan din ba ang pinangarap mo noon?

No comments:

Post a Comment